• มีความชำนาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
 • วางรูปแบบการใช้สื่อทั้ง Offline และ Online
 • จัดทำกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

12 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมการผลิต หรือการวางแผนกระบวนการผลิต

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Customer Service
 • รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
 • บริหารความพึงพอใจ

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย การเงิน หรือบัญชี

13-Jul-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่
 • ประเมินการลงทุนทางธุรกิจ
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

13-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

12-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคในโครงการ
 • บริหารโครงการก่อนจัดตั้งนิติบุคคล
 • บริหารงานบริการหลังการขาย

12-Jul-18

 

Applied
 • ดำเนินการด้านงาน CRM ในส่วน Corporate CRM
 • ดำเนินการจัดหา privilege
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด

12-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

12-Jul-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

10-Jul-18

 

Applied