• ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งนิติบุคคล
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • กำหนดแนวทาง และวางแผนงานในการบริหารงานนิติบุคคล

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต

25-May-18

 

Applied
 • Enterprise Data Vision and Strategy
 • Project Management
 • Business & IT strategy

25-May-18

 

Applied
 • บริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย
 • รวบรวมวิเคราะห์ควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขาย

24-May-18

 

Applied
 • มีความชำนาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
 • วางรูปแบบการใช้สื่อทั้ง Offline และ Online
 • จัดทำกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

24-May-18

 

Applied
 • จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกช่องทาง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 7ปีขึ้นไป

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ควบคุมการก่อสร้างบ้าน,อาคารสูง

24-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เขียน Content และคำโฆษณาให้เหมาะสมในแต่ละสื่อ
 • ควบคุมการใช้สื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและยอดขาย
 • สำรวจคู่แข่ง สรุปข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานการตลาด

24-May-18

 

Applied
 • Internal Audit
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง

23-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

23-May-18

 

Applied
 • ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้น
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย การเงิน หรือบัญชี

22-May-18

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.