• เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

22-May-18

 

Applied
 • ขับรถ 6 ล้อ
 • มีใบขับขี่ประเภทที่ 2
 • มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-18

 

Applied
 • จป.เทคนิค
 • งานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-18

 

Applied
 • สามารถเข้าประชุม
 • ทำงานเอกสาร
 • วางแผนงานก่อสร้างได้

22-May-18

 

Applied
 • สามารถเปิดงานและปิดงานส่งลูกค้าได้
 • ประสบการณ์หน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเปิดงานและปิดงานส่งลูกค้าได้

22-May-18

 

Applied
 • เป็นงานเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป

22-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์หน้างาน 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกร-โยธา

22-May-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1-3 ปี
 • วุฒิตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป

22-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สรรหา,ว่าจ้าง และ พัฒนาบุคคลาการในบริษัท

22-May-18

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านช่างสำรวจ ก่อสร้างโยธา วุฒิ ปวส.
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.