• ปวส. สาขางานไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

24-May-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการก่อสร้าง และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานตกแต่งภายใน งานสีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งาน Auto Cad ในการเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบ

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.