• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Sep-18

THB45k - 70k /month

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

21-Sep-18

 

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Sep-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Sep-18

THB25k - 35k /month

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

18-Sep-18

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • งานด้านสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร

17-Sep-18

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

17-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

14-Sep-18

THB35k - 70k /month

Applied