• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรม
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์การทำงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 3 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
  • บัญชีต้นทุน
  • ลงบันทึกบัญชีบนใบสำคัญจ่ายและบันทึกในระบบ
  • กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?