• มีประสบการณ์งานบริหารจัดการด้านลูกค้า สัญญา กายภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำ
  • มีความรู้ทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

21-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?