• มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Jul-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์งานบริหารศูนย์การค้า
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำ
  • มีความรู้ทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

16-Jul-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการบริหารอาคารแนวราบและแนวสูง
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของพนักงาน
  • มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?