• มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

13 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการบริหารอาคารแนวราบและแนวสูง
  • มีทักษะในการเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของพนักงาน
  • มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.