• มีความเข้าใจในงาน Video Production
  • มีทักษะการตัดต่อ และการลำดับเรื่องที่ดี
  • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?