• มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

8 hours ago

 

Applied
  • การเงิน บริหารจัดการ
  • ปริญญาโท
  • เพศหญิง

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?