• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 - 40
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษดี

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี
 • จัดซื้อ
 • ปริญญาตรี

31-Mar-20

 

Applied
 • อายุ22-30
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อม เครื่องกล
 • บางตำแหน่งประจำระยอง บางตำแหน่งประจำกรุงเทพฯ

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ขับรถได้
 • วิทยาศาสตร์

30-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?