• วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เคมี เครื่่องกล
 • Autocad
 • ภาษาอังกฤษดี

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • การเงิน บริหารจัดการ
 • ปริญญาโท
 • เพศหญิง

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ขับรถได้
 • วิทยาศาสตร์

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานบริการระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

04-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?