• เพศชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้

7 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office ได้ดี

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.