• ประสบการณ์ทำงานด้าน QA หรือ Audit มากกว่า 1 ปี
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้าน Recruitment อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงาน

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลงาน Call Center
 • เคยผ่านงานธุรกิจธานาคาร
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการดูแลทีมงาน Call Center
 • เคยผ่านงานธุรกิจธานาคาร
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.