• ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

17-Jul-18

 

Applied
  • Degree in Computer Engineer
  • 0 - 5 years of relevant experience
  • Experience working with HTML5, CSS, AJAX

17-Jul-18

 

Applied
  • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
  • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
  • ปิดบัญชีได้ ผ่านงานบัญชีต้นทุน และมีประสบการณ์BOI

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?