• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 year work experience in project management
 • Researching information as required.
 • Experience in program development

02-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Communication Arts
 • 8 years direct experience in Internal and External
 • Skillful in Design and Info-graphic

31-Mar-20

Salary negotiable

Applied

Warehouse Manager

Profascino Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • มีความละเอียดรอบครอบและความรับผิดชอบสูง
 • ป.ตรี/โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Buyer ธุรกิจยา/เวชภัณฑ์ 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี - ป.โท สาขาเภสัช หรือสาขาอื่นๆ

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?