• มีประสบการณ์งานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  • เชี่ยวชาญ MS Office
  • ทัศนคติดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ขยันขันแข็ง

07-Dec-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • มีทักษะด้านงานช่างระดับกลางถึงสูง
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  • มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของตัวเอง

06-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?