• มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
  • ความรู้-ทักษะ-มนุษยสัมพันธ์-ทัศนคติ ของนักขายที่ดี
  • สวัสดิการดี รายได้ดี 25,000บาท/เดือน++

15-May-18

Base salary + high commission

Applied
  • มีประสบการณ์งานธุรการ 2 ปีขึ้นไป
  • เชี่ยวชาญ MS Office (Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • รายได้ดี สวัสดิการดี มีส่วนร่วมในค่าตอบแทนการขาย

15-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.