• วุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
  • เข้าใจระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.