• เพศ หญิง อายุ 20-30 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
 • มีใจรักในการบริการ
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21– 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.