• การศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
  • จัดอบรมปฐมนิเทศ และจัดทำคู่มือเอกสารสำหรับพนักงานใ
  • เคยผ่านการทำเอกสารระบบ ISO 9001 - 2015

16-Jan-20

 

Applied
  • มีความรู้ด้านงานเอกสาร ชิ้ปปิ้ง, สายเรือ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อนำเข้า-ส่งออก
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?