• ชายหรือหญิง อายุ 28-35 ปี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านงาน Event 2 ปีขึ้นไป
  • สรรหา ติดต่อ ประสานงานกับ Supplier

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?