• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี
  • ประสานงานภายในและภายนอกได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

12-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?