• มีประสบการณ์ในด้านการบริการพื้นที่เช่าสำนักงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของงาน

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?