• ใบเสนอราคา-ใบขอราคา-ใบ PO
  • สรุปต้นทุนโครงการต่างๆในหน่วยงาน
  • ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง/ประปา

25-May-18

 

Applied
  • มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว.)****เน้นต้องมี
  • จบปริญญาตรี - โท ด้านสาขาวิศวกรรมโยธา
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
  • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอ
  • ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง/ประปา

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.