• ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาจบใหม่)
  • ภาษาอังกฤษในระดับดี, พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีเอกสารใบขับขี่

30-Mar-20

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?