• มีประสบการณ์วิ่งงานต่างจังหวัด
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 37-48 ปี

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.