• มีประสบการณ์วิ่งงานต่างจังหวัด
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกั่บกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ขายผลิตภัณฑ์โซล่าเซลล์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 - 3 ปี

18-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • Marketing Manager
 • Bachelor in Marketing
 • Building materials,Water treatment,Pump,Engineer

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?