• อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 3-5 ปี
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

12 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อง 3-5 ปี
  • BS degree in Accounting

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?