• มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
  • Min 6 yrs work in Digital Media and E-commerce
  • Execute Marketing Campaign by Digital Tool
  • Create Online Content on Social media and website

03-Jul-20

 

Applied
  • Min 6 yrs work in Online & Social Media,E-commerce
  • Data Analytic, CRM, Enterprise Digital Marketing
  • Degree: Digital Marketing,Business Analytics,MIS

03-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?