• มีประสบการณ์ Internal Audit 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • learning & development
  • organization development
  • talent management

19-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?