• มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
 • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Masters in Radiological Technology
 • 3 years experience
 • know-how in Healthcare or Research Labs

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็ค, ชีวการการแพทย์
 • มีประสบการณ์ดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ 3-5 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับ Partners ต่างประเทศ

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลและ Network

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
 • ทำงานเขียนแบบ AutoCAD สามารถเขียนแบบและออกแบบ

12-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
 • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ TOEIC 500 Up+
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied