• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวโยธา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารโครงการ
  • ทำงานเขียนแบบ AutoCAD สามารถเขียนแบบและออกแบบ

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?