• มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 5 ปีขึ้นไป
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานดี

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
 • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม

13-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

11-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

11-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?