• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

16-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

16-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?