• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการประสานงาน และมีทักษะการสื่อสารดี

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.