• วุฒิ ปวส.สาขาเลขานุการ จากโรงเรียนการเลขานุการ
  • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
  • รายงานขึ้นกับเลขานุการกรรมการผู้จัดการ

15-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • มีคล่องตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
  • ดูแลระบบ IT ของบริษัท

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.