• เพศชาย-หญิง , อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Cutting Tools และ Machine Tools
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน สื่อสัตย์

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.