• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • รับผิดชอบงานด้านการผลิต หรือควบคุมคุณภาพ

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?