• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  • รับผิดชอบงานด้านการผลิต หรือควบคุมคุณภาพ

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.