• วุฒิปวช.หรือปริญาตรีสาขาโยธาก่อสร้างสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงสร้าง
  • มีประสบการณื 5-10 ปี

15-May-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ 5-10 ปี

15-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.