• เพศชาย
 • วุฒิฯ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 22 - 30 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถอ่านแบบ/เขียนแบบได้
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้ารระบบ ISO

18-Sep-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการผลิต
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวช.- ปวส. ด้านช่างทุกสาขา
 • เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ซ่อม-สร้างแบบพิมพ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบพิมพ์
 • เพศชาย อายุ 18-25 ปี
 • ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต 1 ปี
 • ควบคุมการผลิตงานตัด,Punch,พับ

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน PM/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18-25 ปี
 • วุฒิ ม.6.-ปวส. ด้านช่างทุกสาขา

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการด้านงานจัดซื้อ/ธุรการ อย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ-เอกสารอย่างน้อย 1 ปี

18-Sep-17

 

Applied
 • ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. ปวส.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็คทรอนิคส์

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.