• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาไฟฟ้า
  • เสนอขายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างฐานลูกค้าใหม่/ดูแลฐานลูกค้าเก่า

17-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
  • เปิดตลาดลูกค้าใหม่,ดูแลฐานลูกค้าเก่า

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.