• ตรวจตราและเฝ้าระวังพนักงานในหน่วยที่รับผิดชอบ
  • แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วย
  • รายงานการประสบอันตราย การเกิดอุบัติเหตุ

11 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการทำงาน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.