• มีความคิดสร้างสรรค์
  • เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความกระตือรือร้น รักการขาย มีใจรักด้านบริการ

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?