• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.