• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสถิติ และบันทึกข้อมูลลูกค้า

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • อดทน เรียนรู้งานเร็ว เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

18-May-18

 

Applied
 • ดูแลการออกแบบสินค้าและอัพเดตสินค้า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

18-May-18

 

Applied
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ออกแบบโลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ มอแเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

18-May-18

 

Applied
 • ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบ ไฟฟ้า ระบบแอร์ กล้องวงจรปิด
 • ต้องมีใบรับรองความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยันอดทน รับแรงกดดันได้ดี
 • ขับรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ ต้องมีใบขับขี่

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • สามารถ ย้าย หรือวนสาขาได้ภายในจ.เชียงใหม่

18-May-18

 

Applied
 • นำเสนอขายสินค้า บันทึกข้อมูล ดูแลพื้นที่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รับฟัง แก้ไข พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

18-May-18

 

Applied
 • ซ่อม/เปลี่ยน เบรก คลัทซ์ ช่วงล่างรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปลี่ยนยางรถยนต์ ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.