• ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วศบ. หรือ อสบ.ทุกสาขา
  • บริหารงานสายการผลิตและการจัดการทั่วไปในโรงงาน
  • โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) สหกรณ์ออมทรัพย์

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?