• วิ่งงานระยะไกลได้
 • มีใบขับขี่ประเภท 4
 • มีใบโยธา (ถ้าไม่มีส่งไปอบรมได้)

25-May-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • ขับรถ 10 ล้อ หรือ เทรลเลอร์ได้
 • ปฏิบัติงานที่ จ. นครปฐม

25-May-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • ขับรถ 10 ล้อ หรือ เทรลเลอร์ได้
 • ซ่อมบำรุงทั่วไปได้

25-May-18

 

Applied
 • วุฒิม.6
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ซื่อสัตย์สุจริต

25-May-18

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรอบคอบ
 • ปฏิบัติงานที่ จ. นครปฐม

25-May-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ
 • ซื่อสัตย์สุจริต

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.