• สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานจัดซื้อ
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?