• วิเคราะห์รายการบัญชี พร้อมบันทึกบัญชี
  • วิเคราะห์ภาษี พร้อมนำส่งภาษีต่างๆ
  • ให้คำแนะนำลูกค้าด้านบัญชีและภาษี ปิดงบการเงินได้

22-May-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
  • Start-up
  • Dynamic and young environment
  • Flexible working hours

18-May-18

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.