• มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
  • สามารถสอนได้ครบปีการศึกษา

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.