• พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • สนใจจะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • ผู้สมัครที่จบสาขาอื่นแต่มีความชำนาญด้านคณิตศาสตร์

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความสนใจอยากทำงานกับเด็กเล็ก
 • สนใจจะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • ยินดีรับพิจารณาสาขาอื่นที่มีความสนใจเด็กวัยอนุบาล

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • สนใจจะพัฒนาการศึกษาในแนวทางใหม่
 • ผู้สมัครที่จบสาขาอื่นแต่มีความชำนาญด้านคณิตศาสตร์

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • ชอบพูดคุยและถกข่าวสาร/สถานการณ์โลก
 • แม่นยำในแก่นของสาระสังคมศึกษา

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?