• มีสัญชาติไทย (สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
  • มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนเด็๋กระดับมัธยมศึกษา
  • มีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
  • มีทักษะในด้านหลักภาษา วรรณคดี บทประพันธ์
  • มีความหลงใหลในวรรณคดี วรรณกรรม บทประพันธ์

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.