• ประสานงานระหว่างทีม Call Center,บัญชี,PM,Marketing
  • มีความรอบรู้เรื่องอาหาร เทรนด์ของอาหาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานรวดเร็ว

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?