• เขียนโปรแกรมรูปภาษา JavaScript
  • ไม่เน้นต้องเก่ง หรือ มีประสบการณ์มาก
  • เน้นที่Logicความตั้งใจและทัศนคติในการทำงานเป็นทีม

18-Aug-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.