• มีประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม
  • หลักสูตร MBA หรือได้รับ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.