• มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

22-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

22-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?