• มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
  • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.