• ใช้ AdobePhotoshop/Illustrator คล่องแคล่ว
  • ออกแบบและวาด Infographic
  • คุมThemeการออกแบบในแต่ละงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน

14-Aug-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.