• ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่งภายใน
  • มีทักษะรอบด้าน รู้จักการใช้สื่อและเทคนิคหลากหลาย
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และทำงานต่างจังหวัดได้

16-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ออกแบบกราฟิกบนงานได้ทาง 2 มิติ&3 มิติ
  • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดี สุภาพ

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?