• ตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในไฟล์ AR
 • ติดตามทวงถามยอดค้างชำระจากลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจากบัญชีและสอบถามวันรับเงิ

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Undertake tasks in performance management
 • Implement HR project as assigned
 • Gather and analyse data with useful HR metrics

19-Jul-18

 

Applied
 • Problem solving
 • Business Awareness
 • Communicate with clients, suppliers and partners

19-Jul-18

 

Applied
 • Strong financial modelling skills
 • MA
 • Coordinate with various parties to ensure smooth

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Identifying and developing business opportunities.
 • Handling social media channels, content on website
 • Being responsible for all marketing activities

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Manage the budgeting of Sales function
 • Perform other related duties as assigned
 • Developing good relationships with

10-Jul-18

Base salary + high commission

Applied