• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

18-May-18

 

Applied
  • ดูแล ระบบ Call Center (VoiP,PABX)
  • Support User
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.