• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารศูนย์อาหารมากกว่า 2 ปี
  • มีความชำนาญการพิเศษและติดต่อร้านอาหารมาลงศูนย์ได้
  • มีประสบการณ์สื่อสารในเชิงธุรกิจศูนย์อาหารได้ดี

25-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?